Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Wysokość składek na 2011 rok.

W dniu 25.09.2010 Zarząd Główny PZW ustalił wysokość opłat na 2011 rok.

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 53

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 25 września 2010 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2011 r.

 

Na podstawie § 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:

1) składkę członkowską ogólnozwiązkową uchwaloną na potrzeby finansowania zadań  organizacyjnych i sportu wędkarskiego,

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką

członkowską okręgową,

3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

1. Wysokość obowiązującej w 2011 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia

za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

§ 3

1. Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów

w terminie do 30 listopada 2010 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27 września

2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

2. Do składki członkowskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto porozumienia.

3. Wzór zezwolenia zostanie określony odrębna uchwałą.

§ 4

1.    Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody

za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na:

1) rodzaje wód i łowisk,

2) członków PZW i osoby nie zrzeszone, określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie

według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do

wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Skarbnik ZG PZW                                                                                  Prezes ZG PZW

     Waldemar Gozdek                                                                              Eugeniusz Grabowski

 

 

Załączniki Nr 1

do uchwały nr 53 ZG PZW

z dnia 25 września 2010 r.

 

WYSOKOŚĆ  SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ

w 2011 r.

 

Lp.

T r e ś ć

Wysokość kwotowa

w zł

1.

Składka członkowska

 62,-

2.

Składka członkowska ulgowa 50 %

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia

31,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75 %

1)  członkowie uczestnicy do lat 16

2)  członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

15,-

4.

Wpisowe:

1)  członka zwyczajnego PZW

2)  członka uczestnika PZW

 

25,-

12,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

U w a g a :

 

1.     Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej        w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10 % na szczeblu ZG PZW, a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.   Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Czy wody pod opieką Koła są atrakcyjne:
tak
nie
nie mam zdania
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama